Επικοινωνία με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.


Για τυχόν απορίες σας ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, μπορείτε:

  • Να καλέσετε από σταθερό στο 800 800 5000 (γραμμή χωρίς χρέωση) ή από κινητό στο 210 579 8500
  • Να επισκεφτείτε το επίσημο site της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-lotteries.gr
  • Να ανατρέξετε στους Οδηγούς Κρατικών Λαχείων που διατίθενται δωρεάν στα σημεία πώλησης των προϊόντων της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας λαχνού απαιτείται:

  1. Υποβολή σχετικής Δήλωσης στην Αστυνομία
  2. Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου (πατήστε εδώ) της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για Δήλωση Απώλειας/Κλοπής Λαχνού παίκτη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των Ειδικών Κανονισμών των Παιγνίων των Κρατικών Λαχείων καθώς και στις αντίστοιχες Συμβάσεις Προσχώρησης κάθε Παιγνίου (πατήστε εδώ)

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε από σταθερό στο 800 800 5000 (γραμμή χωρίς χρέωση) ή από κινητό στο 210 579 8500»

ΟΠΑΠ Α.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 112,. 10442 Αθήνα - Αττική