ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ


...

ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.100.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000€

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000€

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.900.000€

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000€

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000€

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000€

11ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.902.100€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.541.100€

ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.550.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.600.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.650.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.750.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.900.000€

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.000.000€

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.100.000€

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.200.000€

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.600.000€

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.900.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 2.002.800€

ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.550.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 434.700€

ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.000.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.100.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.200.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.300.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.350.000€

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.360.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.900.000

κέρδη τριδύμου 1.400.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.700.000

κέρδη τριδύμου 1.200.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

κέρδη τριδύμου 800.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

κέρδη τριδύμου 1.200.000

κέρδη τριδύμου 580.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

κέρδη τριδύμου 1.000.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.700.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.900.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.400.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.600.000

κέρδη τριδύμου 2.000.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.300.000

κέρδη τριδύμου 1.980.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.100.000

κέρδη τριδύμου 800.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.900.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.400.000

κέρδη τριδύμου 1.780.000

κέρδη τριδύμου 480.000

κέρδη τριδύμου 680.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.000.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

κέρδη τριδύμου 1.530.000

κέρδη τριδύμου 580.000

κέρδη τριδύμου 580.000

2η Ειδική Κλήρωση

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.400.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.800.000

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.100.000

κέρδη τριδύμου 2.490.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

κέρδη τριδύμου 1.200.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

κέρδη τριδύμου 1.760.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.300.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.500.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.500.000

κέρδη τριδύμου 2.020.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

κέρδη τριδύμου 800.000

κέρδη τριδύμου 580.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.300.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.600.000

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.800.000

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.100.000

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.300.000

11ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.400.000

12ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.600.000

κέρδη τριδύμου 2.980.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.500.000

κέρδη τριδύμου 1.800.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

κέρδη τριδύμου 800.000

κέρδη τριδύμου 580.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.500.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.700.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.900.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.300.000

κέρδη τριδύμου 2.640.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 1.960.000

κέρδη τριδύμου 580.000

κέρδη κλήρωσης μέχρι 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 2.030.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.600.000

κέρδη τριδύμου 2.100.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.500.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 2.390.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.600.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.100.000

κέρδη τριδύμου 2.460.000

κέρδη τριδύμου 580.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.100.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.300.000

κέρδη τριδύμου 2.090.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.600.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.000.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 5.300.000

κέρδη τριδύμου 3.240.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

κέρδη τριδύμου 1.490.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.900.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.200.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

(Τζακ-ποτ)

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 1.560.000,

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 2.660.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 3.690.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 2.500.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 2.120.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 1.020.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης

κέρδη τριδύμου 1.380.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

κέρδη τριδύμου 1.000.000

κέρδη τριδύμου 580.000

κέρδη τριδύμου 580.000

κέρδη τριδύμου 580.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης μέχρι 3.500.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης μέχρι 3.800.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.400.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.600.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.700.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.900.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.200.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.100.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.400.000

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.500.000

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 5.000.000

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 5.600.000

11ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 6.200.000

12ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 6.300.000

κερδη τριδύμου 3.716.400

κερδη τριδύμου 355.000

κερδη επομενης κληρωσης 2.500.000

κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000

κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.400.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 3.600.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.000.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.300.000

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.400.000

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.600.000

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 4.900.000

11ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κερδη επομενης κληρωσης 5.200.000

κέρδη τριδύμου 2.990.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

κέρδη τριδύμου 1.095.900

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.500.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000

κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.900.000

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.500.000

κέρδη τριδύμου 548.400

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.400.000

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.800.000

10ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000

κέρδη τριδύμου 3.035.500

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.900.000

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.500.000€

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.600.000€

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.000.000€

κέρδη τριδύμου 1.833.300€

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000€

κέρδη τριδύμου 965.300€

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.200.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.400.000€

6ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.800.000€

7ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.100.000€

8ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.400.000€

9ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 4.800.000€

κέρδη τριδύμου 2.517.500€

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000€

κέρδη τριδύμου 1.030.600€

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.900.000€

ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ! - ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.082.600€

Αποτελέσματα

ΤΖΑΚΠΟΤ! - 2.600.000€

ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ! – ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 548.500€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 350.000€

1ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.850.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.900.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 550.800€

ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.650.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.000.000€

5ο ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 3.300.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.360.600€

ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 552.000€

ΤΖΑΚΠΟΤ - κέρδη επόμενης κλήρωσης 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.700.000€ 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.800.000€ 2.800.000€

4ο ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.000.000€ 3.000.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.121.400€

ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.600.000€ 2.600.000€

2ο ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.700.000€ 2.700.000€

3ο ΤΖΑΚΠΟΤ! - ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.900.000€ 2.900.000€

ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 998.000€