ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΧΙΛΙΑΔΑΣ
ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 9 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα στατιστικά δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ειδικών Εκδόσεων