ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πότε θα πραγματοποιηθεί η Έκδοση 255 του Εθνικού?

Αναλυτικά, το πρόγραμμα κληρώσεων της Έκδοσης 255 του Εθνικού Λαχείου έχει ως εξής:

  • Α’ Κλήρωση: 22 – 23 Ιουνίου  
  • Β’ Κλήρωση: 06 – 07 Ιουλίου
  • Γ’ Κλήρωση: 18 – 19 – 20 Ιουλίου  
  • Δ’ Κλήρωση: 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 22 – 23 – 24 – 25 Αυγούστου
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 255?

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης της 255 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που έχει αναρτηθεί στο site.
$moreanswerVal

Από ποια κλήρωση τίθεται σε ισχύ ο νέος πίνακας κερδών του ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ;

Ο νέος πίνακας κερδών του ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ τίθεται σε ισχύ από την κλήρωση 15 (12 Απριλίου 2022).
$moreanswerVal

Ποιο είναι το ποσό που κερδίζω αν βρω το λήγοντα;

Το ποσό που κερδίζει κάποιος εάν προβλέψει σωστά το λήγοντα είναι δέκα (10) ευρώ.
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της κλήρωσης 4, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2022;

Τα κέρδη της 4ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
$moreanswerVal