ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πότε θα πραγματοποιηθούν οι Kληρώσεις 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17;

Η Κλήρωση 10 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/4/2021η Κλήρωση 11 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/4/2021. Κληρώσεις 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ματαιώννται.

$moreanswerVal

Τι γίνεται με τους λαχνούς που έχω ήδη αγοράσει για τις Kληρώσεις 10 και 11;

Οι λαχνοί σας ισχύουν για τις αντίστοιχες κληρώσεις του ΛΑΙΚΟΥ Λαχείου. Τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων θα ελέγξετε τους λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.

$moreanswerVal

Θα μπορώ να προμηθευτώ λαχνούς για τις κληρώσεις 10 και 11;

Θα μπορείτε να προμηθευτείτε λαχνούς για τις κληρώσεις 10 και 11 μόνο από τα Σημεία Πώλησηςτων περιοχών που επιτρέπεται η λειτουργία τους , σύμφωνα με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη των κληρώσεων 10 και 11;

Τα κέρδη της 10ης και της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων.

$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η Έκδοση 250 του Εθνικού?

Η Α’ Κλήρωση της Έκδοσης 250 του Εθνικού θα διεξαχθεί στις 12 & 13 Μαΐου 2021.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη  αγοράσει για Έκδοση 250;

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την Έκδοση 250 του ΕΘΝΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 250;

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης της 250 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που θα αναρτηθεί κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

$moreanswerVal

Από πού μπορώ να αγοράσω το Λαϊκό Λαχείο;

Το Λαϊκό Λαχείο μπορείς να το αγοράσεις από πλανόδιους πωλητές λαχείων, καθώς και από επιλεγμένα πρακτορεία, περίπτερα και mini market.
$moreanswerVal

Μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό μου;

Όχι, κάθε τεμάχιο είναι μοναδικό και κανένας δεν μπορεί να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό σου.
$moreanswerVal