ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πότε θα πραγματοποιηθεί η Kλήρωση 45;

Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η Εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη αγοράσει για την Kλήρωση 45;

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την κλήρωση 45 του ΛΑΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.
$moreanswerVal

Θα μπορώ να προμηθευτώ λαχνό για την κλήρωση 45;

Όπως γνωρίζετε τα πρακτορεία ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 18/01/2021 και οι λαχειοπώλες δεν κυκλοφορούν .
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της κλήρωσης 45;

Τα κέρδη της 45ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη  αγοράσει για την κλήρωση 46;

Η κλήρωση 46 έχει ακυρωθεί. Μπορείτε είτε να αντικαταστήσετε τους συγκεκριμένους λαχνούς με λαχνούς μεταγενέστερων κληρώσεων, είτε να αποζημιωθείτε με το ποσό που καταβάλατε για την αγορά των συγκεκριμένων λαχνών.
$moreanswerVal

Γιατί ακυρώνονται οι κληρώσεις 01 έως και 04 του 2021;

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα και σε συμμόρφωση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση του Lockdown μέχρι τις 18/1/2021 είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως εκ τούτου , οι κληρώσεις 01 έως και 04 του 2021 ακυρώνονται.
$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η 1η Ειδική Κλήρωση του ΛΑΙΚΟΥ;

Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η Εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη  αγοράσει για την 1η Ειδική Kλήρωση;

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την 1Η Ειδική Κλήρωση του ΛΑΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.
$moreanswerVal

Θα μπορώ να προμηθευτώ λαχνό για την 1η Ειδική Κλήρωση του ΛΑΙΚΟΥ;

Όπως γνωρίζετε τα πρακτορεία ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 11/01 και οι λαχειοπώλες δεν κυκλοφορούν .
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της 1ης Ειδικής Κλήρωσης του ΛΑΙΚΟΥ;

Τα κέρδη της 1ης Ειδικής Κλήρωσης του ΛΑΪΚΟΥ θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
$moreanswerVal

Γιατί αναβάλλεται η Έκδοση 250 του Εθνικού;

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα και σε συμμόρφωση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση του Lockdown μέχρι τις 18/1/2021 είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως εκ τούτου η Έκδοση 250 του Εθνικού είναι αναγκαίο να αναβληθεί. Για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
$moreanswerVal

Πότε μεταφέρεται η Έκδοση 250 του Εθνικού;

Για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων της 250 Έκδοσης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη  αγοράσει για Έκδοση 250;

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την Έκδοση 250 του ΕΘΝΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 250;

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης της 250 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που θα αναρτηθεί κατόπιν νέας ανακοίνωσης.
$moreanswerVal

Από πού μπορώ να αγοράσω το Λαϊκό Λαχείο;

Το Λαϊκό Λαχείο μπορείς να το αγοράσεις από πλανόδιους πωλητές λαχείων, καθώς και από επιλεγμένα πρακτορεία, περίπτερα και mini market.
$moreanswerVal

Μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό μου;

Όχι, κάθε τεμάχιο είναι μοναδικό και κανένας δεν μπορεί να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό σου.
$moreanswerVal