ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πότε θα πραγματοποιηθεί η Έκδοση 251 του Εθνικού?

Αναλυτικά, το πρόγραμμα κληρώσεων της Έκδοσης 251 του Εθνικού Λαχείου έχει ως εξής:

  • Α’ Κλήρωση: 29 – 30 Ιουλίου (αντί για 21 και 22 Ιουλίου)
  • Β’ Κλήρωση: 9 – 10 Σεπτεμβρίου (αντί για 03 και 04 Αυγούστου)
  • Γ’ Κλήρωση: 20 – 21 – 22 Σεπτεμβρίου (αντί για 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου)
  • Δ’ Κλήρωση: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 και 15 Οκτωβρίου

Σημείωση: Οι λαχνοί θα φέρουν τις παλιές ημερομηνίες για τις Κληρώσεις Α’, Β’ και Γ’.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 251?

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης της 251 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που έχει αναρτηθεί στο site.

$moreanswerVal

Από πού μπορώ να αγοράσω το Λαϊκό Λαχείο;

Το Λαϊκό Λαχείο μπορείς να το αγοράσεις από πλανόδιους πωλητές λαχείων, καθώς και από επιλεγμένα πρακτορεία, περίπτερα και mini market.
$moreanswerVal

Μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό μου;

Όχι, κάθε τεμάχιο είναι μοναδικό και κανένας δεν μπορεί να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό σου.
$moreanswerVal