ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 


11/Ιαν/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 45 και 91

(ΕΙΔΙΚΗ), ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 03 ΚΑΙ 04  ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 250ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 1293/2021 (ΦΕΚ Β-30/08.01.2021), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου και 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει:

 • την αναβολή της Κλήρωσης 45 και της Ειδικής Κλήρωσης 91 του Λαϊκού Λαχείου,
 •  τη ματαίωση των Κληρώσεων 03 και 04 του Λαϊκού Λαχείου,
 • την αναβολή των κληρώσεων της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

 

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες μετάθεσης των εν λόγω Κληρώσεων .


31/Δεκ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΥ) ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 80588/2020 (ΦΕΚ Β-5509/15.12.2020),λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής αντίληψης και των άρθρων 3.4 και 30 της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης (κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν 4183/2013), ανακοινώνει τη μη διενέργεια της κλήρωσης του Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Πέμπτη 31/12/2020.


17/Δεκ/2020

«Ανακοίνωση Παράτασης Πληρωμής Κερδοφόρων λαχνών Λαϊκού και Εθνικού Λαχείου».

Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 80588/2020 (ΦΕΚ Β-5509/15.12.2020), σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού και του Εθνικού Λαχείου:

       

ΚΑΙ

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


17/Δεκ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 45 και 91 (ΕΙΔΙΚΗ) ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 52 (2020), 01 ΚΑΙ 02 (2021) ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ.

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 80588/2020 (ΦΕΚ Β-5509/15.12.2020), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει :

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 45ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 22/12/2020 στις 19:00.

Η 45η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/01/2021 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 45ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 12/07/2021.

     β.      τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 91ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 30/12/2020 στις 19:00.

Η 91η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/01/2021 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 91ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 22/07/2021.

γ. τη ματαίωση της 52ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 29/12/2020.          

δ. τη ματαίωση της 1ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 05/01/2021.

ε. τη ματαίωση της 2ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 12/01/2021.


17/Δεκ/2020

«Παράταση Πληρωμής Κερδών Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ)»

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της πληρωμής των κερδών των Στιγμιαίων Κρατικών Λαχείων (ΣΚΡΑΤΣ) των εκδόσεων/επανεκδόσεων που έχουν λήξει και συγκεκριμένα:

Για όλους τους κερδίζοντες λαχνούς, των εκδόσεων / επανεκδόσεων:

Κωδικός

Παιχνίδι

Κωδικός

Παιχνίδι

#8

ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ

#45

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2017)

#13

ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΑΨΕ ΞΥΣΕ

#47

ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

#20

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΔΑ

#52

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

#26

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

#53

ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

#27

ΤΥΧΗ ΒΡΟΧΗ

#54

GOALUCKY

#29

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 200

#55

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΑΠ

#34

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50 (2017)

#56

O ΑΣΣΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ

#36

ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ (2016)

#58

ΚΕΡΔΗ Χ10

#38

ΣΟΥΤ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ

#62

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΛΟΥΡΙ

#41

ΚΕΡΔΗ Χ5

#63

ΡΟΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

#42

200.000 JACKPOT

 

 

οι οποίες έχουν λήξει από την 15η Ιουνίου 2020 και η τελευταία ημέρα εξαργύρωσης των κερδών τους ήταν η 15η Δεκεμβρίου 2020, οι παίκτες θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.


07/Δεκ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 45 και 91 (ΕΙΔΙΚΗ) ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 50 ΚΑΙ 51 ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 78363/2020 (ΦΕΚ Β-5350/05.12.2020), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει :

 

     α.   τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 45ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 10/11/2020 στις 19:00.

Η 45η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/12/2020 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 45ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 22/06/2021.

 

     β.      τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 91ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27/11/2020 στις 18:00.

Η 91η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/12/2020 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 91ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 30/06/2021.

 

γ. τη ματαίωση της 50ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 15/12/2020  

 

δ.   τη ματαίωση της 51ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 22/12/2020 .


07/Δεκ/2020

«Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19».

 

Κατόπιν της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 78363/2020 (ΦΕΚ Β-5350/05.12.2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του  Λαϊκού Λαχείου:

 

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα καθοριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


30/Νοε/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 45 και 91(ΕΙΔΙΚΗ) ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 46, 47, 48, ΚΑΙ 49 ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την  πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 76629/2020 (ΦΕΚ Β-5255/28.11.2020), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει :

 • την αναβολή των κληρώσεων 45 και 91(ΕΙΔΙΚΗ) και
 • την ματαίωση των κληρώσεων 46,47,48 και 49 .

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων 45 και 91(ΕΙΔΙΚΗ).


30/Νοε/2020

Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19

 

Δεδομένης της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 76629/2020 (ΦΕΚ Β-5255/28.11.2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του  Λαϊκού Λαχείου:

        

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


09/Νοε/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 45, 46, 47 KAI 91 (ΕΙΔΙΚΗ) ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 250ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ Β-4899/06.11.2020) ,των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου και 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την αναβολή των Τακτικών Κληρώσεων 45,46,47 και της Ειδικής Κλήρωσης 91 του Λαϊκού καθώς και των κληρώσεων της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου που ήταν προγραμματισμένες για τον μήνα Νοέμβριο. Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες μετάθεσης των εν λόγω Κληρώσεων .


09/Νοε/2020

Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19 

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ Β-4899/06.11.2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

• Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).

• Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

• Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου:

          

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


10/Ιουλ/2020
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την αλλαγή της ώρας των κληρώσεων του Εθνικού Λαχείου. Συγκεκριμένα από την Γ’ Κλήρωση της 248ης Έκδοσης που ξεκινάει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και εντεύθεν, οι Κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου θα διεξάγονται στις 17:00 αντί στις 18:30.

08/Ιουλ/2020

Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο

 

Μεγάλα κέρδη μοίρασε και τον Ιούνιο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις διένειμε συνολικά 7.164.965 ευρώ. Το Τρίδυμο στην 26η κλήρωση του παιχνιδιού, που πωλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μοίρασε 1.541.100 ευρώ. Επιπλέον, ένας λαχνός που πωλήθηκε στην Αθήνα κέρδισε το έπαθλο των 100.000 ευρώ που κληρώνει η 2η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

 

Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών:

 • 7 παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ
 • 36 παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
 • 406 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ
 • 8 παίκτες κέρδισαν από 500 ευρώ
 • 1.122 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ
 • 96.911 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ 
 • 104.215 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ
 • 310.819 παίκτες κέρδισαν από 5 ευρώ

 

Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η εβδομαδιαία κλήρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 19:00, και μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.


01/Ιουν/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

 

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Μετά την 15η Δεκεμβρίου 2020, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.

 

 


11/Μαϊ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 11ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 16ης ΚΑΙ 20ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ / ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 29114/2020 (ΦΕΚ Β-1780/10.05.2020) σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 12/05/2020 στις 19:00. Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/05/2020 . Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 19/11/2020.

 

β.  τη ματαίωση της 16ης και 20ης  Κλήρωσης του Λαϊκού, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Παρασκευή 15.05.2020 και την Τρίτη 19.05.2020 αντίστοιχα στις 19:00.

 

Παράλληλα ενημερώνουμε ότι οι κληρώσεις του ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ, αρχής γενομένης από την 11η κλήρωση στις 19/05/2020, θα μεταδίδονται πλέον ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00.

 


24/Απρ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ ΤΗΣ 16ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 19ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 28/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 12/11/2020.

 

     β.    τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 16ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 05/05/2020 στις 22:00.

Η 16η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 16ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 15/11/2020.

 

    γ. τη ματαίωση της 19ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.2020 στις 22:00.

 

Παράλληλα, ανακοινώνει την αλλαγή της ώρας μετάδοσης των κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου. Συγκεκριμένα, η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα προβάλλεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» στις 19:00 αντί στις 22:00 που προβάλλονταν.


24/Απρ/2020

Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς

Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).

 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί

Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου :

 

         Και

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


09/Απρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 14/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 28/10/2020.

 

     β.    τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 16ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 21/04/2020 στις 22:00.

Η 16η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 16ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 05/11/2020.

 

    γ. τη ματαίωση της 17ης και 18ης  κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Τρίτη 28.04.2020 και 05.05.2020 αντίστοιχα στις 22:00.

09/Απρ/2020

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Δ1α/ ΓΠ.Οικ. 21268/20  (ΦΕΚ Β-1081/28.03.2020), σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου :

Και

 

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.

02/Απρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 07/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 14/10/2020.

             β.   τη ματαίωση της 15ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 14.04.2020 και ώρα 22:00.