ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


10/Ιουλ/2020
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την αλλαγή της ώρας των κληρώσεων του Εθνικού Λαχείου. Συγκεκριμένα από την Γ’ Κλήρωση της 248ης Έκδοσης που ξεκινάει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και εντεύθεν, οι Κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου θα διεξάγονται στις 17:00 αντί στις 18:30.

08/Ιουλ/2020

Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο

 

Μεγάλα κέρδη μοίρασε και τον Ιούνιο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις διένειμε συνολικά 7.164.965 ευρώ. Το Τρίδυμο στην 26η κλήρωση του παιχνιδιού, που πωλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μοίρασε 1.541.100 ευρώ. Επιπλέον, ένας λαχνός που πωλήθηκε στην Αθήνα κέρδισε το έπαθλο των 100.000 ευρώ που κληρώνει η 2η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

 

Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών:

 • 7 παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ
 • 36 παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
 • 406 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ
 • 8 παίκτες κέρδισαν από 500 ευρώ
 • 1.122 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ
 • 96.911 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ 
 • 104.215 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ
 • 310.819 παίκτες κέρδισαν από 5 ευρώ

 

Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η εβδομαδιαία κλήρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 19:00, και μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.


01/Ιουν/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

 

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Μετά την 15η Δεκεμβρίου 2020, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.

 

 


11/Μαϊ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 11ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 16ης ΚΑΙ 20ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ / ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 29114/2020 (ΦΕΚ Β-1780/10.05.2020) σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 12/05/2020 στις 19:00. Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/05/2020 . Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 19/11/2020.

 

β.  τη ματαίωση της 16ης και 20ης  Κλήρωσης του Λαϊκού, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Παρασκευή 15.05.2020 και την Τρίτη 19.05.2020 αντίστοιχα στις 19:00.

 

Παράλληλα ενημερώνουμε ότι οι κληρώσεις του ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ, αρχής γενομένης από την 11η κλήρωση στις 19/05/2020, θα μεταδίδονται πλέον ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00.

 


24/Απρ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ ΤΗΣ 16ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 19ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 28/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 12/11/2020.

 

     β.    τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 16ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 05/05/2020 στις 22:00.

Η 16η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 16ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 15/11/2020.

 

    γ. τη ματαίωση της 19ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.2020 στις 22:00.

 

Παράλληλα, ανακοινώνει την αλλαγή της ώρας μετάδοσης των κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου. Συγκεκριμένα, η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα προβάλλεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» στις 19:00 αντί στις 22:00 που προβάλλονταν.


24/Απρ/2020

Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς

Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).

 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί

Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου :

 

         Και

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


09/Απρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 14/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 28/10/2020.

 

     β.    τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 16ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 21/04/2020 στις 22:00.

Η 16η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/05/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 16ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 05/11/2020.

 

    γ. τη ματαίωση της 17ης και 18ης  κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Τρίτη 28.04.2020 και 05.05.2020 αντίστοιχα στις 22:00.

09/Απρ/2020

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Δ1α/ ΓΠ.Οικ. 21268/20  (ΦΕΚ Β-1081/28.03.2020), σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου :

Και

 

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.

02/Απρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

     α.   τη νέα μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 07/04/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 14/10/2020.

             β.   τη ματαίωση της 15ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 14.04.2020 και ώρα 22:00.

02/Απρ/2020

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 21268/2020 (ΦΕΚ Β-1081/28.03.2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου :

Και

 

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.

02/Απρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος της 248ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Η Α’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 24 & 25 Ιουνίου, αντί της 8 & 9 Απριλίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής των κληρώσεων της 248ης Έκδοσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.laheia.gr  στην ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ.

 

Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στις κληρώσεις της 248ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου μπορούν να προμηθευτούν τους λαχνούς τους μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2020.

31/Μαρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της κυβέρνησης για απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών έως τις 6 Απριλίου 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

 

     α.       την εκ νέου μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 17/03/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 07/10/2020.

 

     β.        τη ματαίωση της 14ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 07.04.2020 και ώρα 22:00.


26/Μαρ/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των έκτακτων συνθηκών σχετικά με τον COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

     α.       την εκ νέου μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 17/03/2020 στις 22:00.

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/04/2020 και θα μεταδοθεί από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 07/10/2020.

     β.        τη ματαίωση της 14ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 07.04.2020 και ώρα 22:00.


18/Μαρ/2020

«Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19»

 

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 18149/2020 (ΦΕΚ 855/Β/13-3-2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

 

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου και του Εθνικού Λαχείου:

 

Και

 

 

 

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.


16/Μαρ/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 11ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Λόγω των τρεχουσών συνθηκών, σχετικά με τον ιό COVID-19 και τη λήψη επιπλέον προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και δημόσιου συμφέροντος, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε. ανακοινώνει την μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 17/03/2020 στις 22:00.

 

Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 31/03/2020 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Μακεδονία TV. Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 01/10/2020.

11/Φεβ/2020

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2020. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2020.

Μετά την 25η Αυγούστου 2020, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.


21/Νοε/2019
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των κερδών της 53ης Κλήρωσης (31/12/2019) είναι η 1η Ιουλίου 2020 και όχι η 31η Ιουνίου 2020, που αναφέρεται εκ παραδρομής στην μπροστινή όψη των εν λόγω λαχνών.

15/Μαϊ/2019
Αρχίζει η διάθεση της νέας έκδοσης του Εθνικού Λαχείου με σίγουρο μεγάλο νικητή 2.500.000 ευρώ.
Η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ ανακοινώνει ότι αρχίζει την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, η διάθεση της νέας έκδοσης του Εθνικού Λαχείου, που θα διανείμει συνολικά κέρδη 18.000.000 ευρώ. Ο μεγάλος λαχνός των 2.500.000 ευρώ θα κληρωθεί στις 30 Απριλίου 2018.
Το Εθνικό Λαχείο είναι το πιο ιστορικό παιχνίδι της Ελλάδας, καθώς κυκλοφορεί από το 1937. Χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κληρώσεις με πολλά έπαθλα και υψηλές πιθανότητες κέρδους, καθώς στην κλήρωση συμμετέχουν μόνο 184.000 μοναδικοί αριθμοί. Κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις το χρόνο που διαρκούν τέσσερις μήνες η κάθε μια. Σε κάθε έκδοση πραγματοποιούνται διαδοχικές κληρώσεις, που κορυφώνονται με την κλήρωση του μεγάλου λαχνού των 2.500.000 ευρώ.
Επίσης, το Εθνικό Λαχείο είναι το μόνο παιχνίδι στην Ελλάδα που κάθε παίκτης παίρνει μέρος με τον δικό του μοναδικό αριθμό, τον οποίο μπορεί να κρατήσει και για όλες τις επόμενες εκδόσεις. Οι παίκτες μπορούν να προμηθευτούν τον προσωπικό τους αριθμό, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της έκδοσης, μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ και λαχειοπωλών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ο παίκτης να μπει στο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια της έκδοσης.

10/Μαϊ/2019
Εγγυημένο κέρδος 100.000 ευρώ σε κάθε κλήρωση.
Μεγάλα κέρδη μοίρασε το Λαϊκό Λαχείο και τον Ιούλιο, διανέμοντας συνολικά 5.921.020 ευρώ σε πέντε κληρώσεις. Ύστερα από τρία συνεχόμενα τζακ ποτ βρέθηκε νικητής του μεγάλου λαχνού στη Κοζάνη, που κέρδισε 876.900 ευρώ. Άλλοι δύο τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 109.500 ευρώ ο καθένας.
Επιπλέον, ένας παίκτης από το Άργος, ένας από την Μακρακώμη Φθοιώτιδας, ένας από τη Βέροια και ένας από το Ηράκλειο Κρήτης, κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας, καθώς ήταν οι νικητές του εγγυημένου επάθλου που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε εβδομάδα.

01/Φεβ/2019
«ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 52ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει την αλλαγή της ημέρας και ώρας μετάδοσης της 52ης Κλήρωσης του Λαϊκού που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 27/12/2017 στις 20:50. Η 52η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Πέμπτη 28/12/2017 στις 19:00 και θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη στις 20:50 της ίδιας ημέρας (ΑΝΤ1). Τα κέρδη της 52ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης."