ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 


21/Μαρ/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 4η Απριλίου 2022. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και την 4η  Οκτωβρίου 2022.
Μετά την 4η Οκτωβρίου 2022, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.

 


27/Ιαν/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β’ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 253ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος της 253ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου και συγκεκριμένα η Β’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2022, αντί της 1ης  και 2ας  Φεβρουαρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής των κληρώσεων της 253ης Έκδοσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.laheia.gr στην ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ.

Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στην Β’ Κλήρωση της 253ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου μπορούν να προμηθευτούν τους λαχνούς τους μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2022. Τα κέρδη της Β’ κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 03/08/2022.


25/Ιαν/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 4ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της κυβέρνησης για την αυριανή Γενική Αργία και σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει την εκ νέου μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 4ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26/01/2022 στις 19:00.

Η 4η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/01/2022 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 4ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 27/07/2022.


24/Ιαν/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει τη μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 4ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 25/01/2022 στις 19:00.

Η 4η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/01/2022 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00. Τα κέρδη της 4ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 26/07/2022.

 


12/Ιαν/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2022. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2022.

Μετά την 26η Ιουλίου 2022, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.


10/Σεπ/2021

«ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 0010_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΚΑΙ 0067_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)»

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παιχνιδιών 0010_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ και 0067_ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ).

 

Ως ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και την 24η Μαρτίου 2022.

Την 25η Μαρτίου 2022, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.


22/Ιουν/2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος της 251ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Συγκεκριμένα:

 • η Α’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 29 & 30 Ιουλίου 2021 , αντί της 21 & 22 Ιουλίου 2021 που είχε αρχικά προγραμματιστεί .
 • η Β’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2021, αντί της 3 και 4 Αυγούστου που είχε αρχικά προγραμματιστεί και
 • η Γ’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2021, αντί της 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί.
 • Η Δ’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις ημερομηνίες που έχουν εξ αρχής  προγραμματιστεί ( 4,5,6,7,8,11,12,13,14 και 15 Οκτωβρίου 2021).

Το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής των κληρώσεων της 251ης Έκδοσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.laheia.gr στην ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ.

Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στις κληρώσεις της 251ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου μπορούν να προμηθευτούν τους λαχνούς τους μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2021.


26/Απρ/2021

 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 0033- ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ (2017) ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη του παιχνιδιού 0033_ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ (2017) του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ).

 

Ως ημερομηνία λήξης του ως άνω παιχνιδιού ορίζεται η 10η Μαΐου 2021. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και την 10η Νοεμβρίου 2021.

Την 11η Νοεμβρίου 2021, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από το παραπάνω παιχνίδι παραγράφεται.


22/Απρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 18ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 4/5/2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της 18ης Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 04/05/2021 στις 19:00.

Η 18η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05/05/2021 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube στις 19:00.

Τα κέρδη της 18ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ανωτέρω μετατεθείσα ημερομηνία της κλήρωσης (05/05/2021), δηλαδή μέχρι 05/11/2021.


12/Απρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 250ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 22439/2021 (ΦΕΚ Β- 1441/10.04.2021) σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου, ανακοινώνει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Συγκεκριμένα, η Α’ Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 12 & 13 Μαΐου 2021 , αντί της 17 & 18 Νοεμβρίου 2020 που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής των κληρώσεων της 250ης Έκδοσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.laheia.gr στην ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ.

Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στις κληρώσεις της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου μπορούν να προμηθευτούν τους λαχνούς τους μέχρι και τις 11 Μαΐου 2021.


12/Απρ/2021

Ανακοίνωση Παράτασης Πληρωμής Κερδοφόρων λαχνών Λαϊκού και  Εθνικού Λαχείου

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10-4-2021 (ΦΕΚ 1441/Β/10-4-2021) σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ σας ενημερώνει για τον τρόπο πληρωμής των κερδών:

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού και του Εθνικού Λαχείου:

 

KAI

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 31η Μαΐου 2021.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 12/04/2021 θα λειτουργούν κανονικά.


12/Απρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 10ης ΚΑΙ 11ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ & ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 12, 13, 14, 15, 16 ΚΑΙ 17 .

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ. 22439/2021 (ΦΕΚ Β-1441/10.04.2021) σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει:

α.   τη  μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 10ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 09/03/2021 στις 19:00. Η 10η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/04/2021 . Τα κέρδη της 10ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 20/10/2021.

β.   τη  μετάθεση της ημέρας διεξαγωγής της 11ης Κλήρωσης του Λαϊκού, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 16/03/2021 στις 19:00. Η 11η Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/04/2021 . Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 27/10/2021.

γ.  τη ματαίωση των Κληρώσεων 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Λαϊκού, που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 23.3.2021, 30.3.2021, 06.04.2021, 13.04.2021, 20.04.2021 και 27.04.2021 αντίστοιχα.


12/Απρ/2021

«Πληρωμή Κερδών Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ)»

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, βάσει της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/10.4.2021 (ΦΕΚ1441/Β/10-4-2021), σχετικά με την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ, ανακοινώνει την παράταση της πληρωμής των κερδών των εκδόσεων/επανεκδόσεων Στιγμιαίων Κρατικών Λαχείων (ΣΚΡΑΤΣ) που έχουν λήξει και συγκεκριμένα:

 

Για όλους τους κερδίζοντες λαχνούς, των εκδόσεων / επανεκδόσεων:

 

Κωδικός

Παιχνίδι

Κωδικός

Παιχνίδι

#8

ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ

#45

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2017)

#13

ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΑΨΕ ΞΥΣΕ

#47

ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

#20

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΔΑ

#52

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

#26

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

#53

ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

#27

ΤΥΧΗ ΒΡΟΧΗ

#54

GOALUCKY

#29

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 200

#55

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΑΠ

#34

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50 (2017)

#56

O ΑΣΣΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ

#36

ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ (2016)

#58

ΚΕΡΔΗ Χ10

#38

ΣΟΥΤ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ

#62

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΛΟΥΡΙ

#41

ΚΕΡΔΗ Χ5

#63

ΡΟΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

#42

200.000 JACKPOT

 

 

 

οι οποίες έχουν λήξει από την 15η Ιουνίου 2020 και η τελευταία ημέρα εξαργύρωσης των κερδών τους ήταν η 15η Δεκεμβρίου 2020, οι παίκτες (δικαιούχοι) θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 31η Μαΐου 2021.

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τη Δευτέρα 12/04/2021, θα λειτουργούν κανονικά.


05/Απρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 14 ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 (ΦΕΚ Β-1308/03.04.2021) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, την ματαίωση της 14ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 06/04/2021.

05/Απρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 13Ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27-3-2021 (ΦΕΚ Β-1194/27-3-2021) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου την αναβολή της 13ης Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Η Εταιρεία θα αναρτήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα μετάθεσης της εν λόγω Κλήρωσης.


22/Μαρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 12Ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ Β-1076/20.03.2021) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου την αναβολή της 12ης Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

 

Η Εταιρεία θα αναρτήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα μετάθεσης της εν λόγω Κλήρωσης.


05/Μαρ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 10 και 11

ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 250ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σε συμμόρφωση με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 (ΦΕΚ Β-843/03.03.2021) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19, ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου και 9 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου:

 • την αναβολή των Κληρώσεων 10 και 11 του Λαϊκού Λαχείου,
 •  την αναβολή των κληρώσεων της 250ης Έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Η Εταιρεία θα αναρτήσει νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες μετάθεσης και οι ώρες διενέργειας των εν λόγω Κληρώσεων.


22/Φεβ/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 09 ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου, ανακοινώνει  τη ματαίωση της 9ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 02/03/2021.      


22/Φεβ/2021

Ανακοίνωση Παράτασης Πληρωμής Κερδοφόρων λαχνών Λαϊκού και Εθνικού Λαχείου

 

Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 534/10.2.2021), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12.2.2021 ομοία (ΦΕΚ Β’ 586/13.2.2021), σχετικά με την παράταση έως και την 1.3.2021 και ώρα 6:00 της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ στις περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «αυξημένου κινδύνου», «πολύ αυξημένου κινδύνου» και «μητροπολιτικών περιοχών», σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή :

 • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (συνεργαζόμενη Τράπεζα).
 • Αναφορικά με τους κερδίζοντες λαχνούς, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την άρση της αναστολής  λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
 • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων λαχνών  των κάτωθι Κληρώσεων του Λαϊκού και του Εθνικού Λαχείου:

ΚΑΙ

των οποίων η ημερομηνία παραγραφής έχει παρέλθει κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 15η Απριλίου 2021.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης.

 

Διευκρινίζεται ότι η παράταση της πληρωμής των κερδών αφορά και δικαιούχους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «επιτήρησης».


22/Φεβ/2021

Πληρωμή Κερδών Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ)

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 534/10.2.2021), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12.2.2021 ομοία (ΦΕΚ Β’ 586/13.2.2021), σχετικά με την παράταση έως και την 1.3.2021 και ώρα 6:00 της αναστολής λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ στις περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «αυξημένου κινδύνου», «πολύ αυξημένου κινδύνου» και «μητροπολιτικών περιοχών», ανακοινώνει την παράταση της πληρωμής των κερδών των εκδόσεων/επανεκδόσεων Στιγμιαίων Κρατικών Λαχείων (ΣΚΡΑΤΣ) που έχουν λήξει και συγκεκριμένα:

 

Για όλους τους κερδίζοντες λαχνούς, των εκδόσεων / επανεκδόσεων:

Κωδικός

Παιχνίδι

Κωδικός

Παιχνίδι

#8

ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ

#45

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2017)

#13

ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΑΨΕ ΞΥΣΕ

#47

ΚΕΡΔΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

#20

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΔΑ

#52

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

#26

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2016)

#53

ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

#27

ΤΥΧΗ ΒΡΟΧΗ

#54

GOALUCKY

#29

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 200

#55

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΑΠ

#34

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50 (2017)

#56

O ΑΣΣΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ

#36

ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ (2016)

#58

ΚΕΡΔΗ Χ10

#38

ΣΟΥΤ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ

#62

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΛΟΥΡΙ

#41

ΚΕΡΔΗ Χ5

#63

ΡΟΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

#42

200.000 JACKPOT

 

 

 

οι οποίες έχουν λήξει από την 15η Ιουνίου 2020 και η τελευταία ημέρα εξαργύρωσης των κερδών τους ήταν η 15η Δεκεμβρίου 2020, οι παίκτες (δικαιούχοι) θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και την 15η Απριλίου 2021.

 

Τα ταμεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης.

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για δικαιούχους, οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο «επιτήρησης».