Διαδικασία Ταυτοποίησης Εξαργύρωσης


Η διαδικασία ταυτοποίησης εξαργύρωσης αφορά τη νέα εκτυπωμένη μορφή Λαϊκού Λαχείου σε θερμικό χαρτί από Σταθερά σημεία πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.


Σε περιπτώσεις που χρειαστεί θα ενεργοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης εξαργύρωσης κάποιου λαχνού (π.χ. απώλειας, κλοπής κτλ.), αν το ποσό κέρδους είναι από 1.000 Ευρώ και άνω, και θα απαιτείται από τον παίκτη η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο ότι έλαβε χώρα νόμιμη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρήθηκε κατά την αγορά του Λαχνού.


Επόμενη Κλήρωση: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 19:00
Ζωντανά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube