ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πότε θα πραγματοποιηθούν οι Kληρώσεις 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18;

Η Κλήρωση 10 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/4/2021 και η Κλήρωση 11 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/4/2021. Οι Κληρώσεις 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ματαιώνoνται. Η Κλήρωση 18 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/5/2021, λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 4/5/2021.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη των κληρώσεων 10 και 11 και 18;

Τα κέρδη της 10ης, της 11ης και της 18ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων.

$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η Έκδοση 250 του Εθνικού?

Η Α’ Κλήρωση της Έκδοσης 250 του Εθνικού θα διεξαχθεί στις 12 & 13 Μαΐου 2021.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη  αγοράσει για Έκδοση 250;

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την Έκδοση 250 του ΕΘΝΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 250;

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης της 250 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που θα αναρτηθεί κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

$moreanswerVal

Από πού μπορώ να αγοράσω το Λαϊκό Λαχείο;

Το Λαϊκό Λαχείο μπορείς να το αγοράσεις από πλανόδιους πωλητές λαχείων, καθώς και από επιλεγμένα πρακτορεία, περίπτερα και mini market.
$moreanswerVal

Μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό μου;

Όχι, κάθε τεμάχιο είναι μοναδικό και κανένας δεν μπορεί να έχει το ίδιο Λαχείο με το δικό σου.
$moreanswerVal