ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Ποιο είναι το ποσό που κερδίζω αν βρω το λήγοντα;

Το ποσό που κερδίζει κάποιος εάν προβλέψει σωστά το λήγοντα είναι δέκα (10) ευρώ.
$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 261?

Τα κέρδη των κληρώσεων της Έκδοσης 261 θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Ημερολογιακό Πρόγραμμα Κληρώσεων που έχει αναρτηθεί στο .

$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η Έκδοση 261 του Εθνικού?

Αναλυτικά, το πρόγραμμα κληρώσεων της Έκδοσης 261 του Εθνικού Λαχείου έχει ως εξής:

  • Α’ Κλήρωση: 1314 Σεπτεμβρίου
  • Β’ Κλήρωση: 2627 Σεπτεμβρίου
  • Γ’ Κλήρωση: 060910 Οκτωβρίου
  • Δ’ Κλήρωση: 20232425262730 31 Οκτωβρίου
$moreanswerVal