ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Θα μπορώ να προμηθευτώ λαχνό για την Έκδοση 248?

Μπορείτε να προμηθευτείτε λαχνό για τη συγκεκριμένη Έκδοση με την άρση των μέτρων απαγόρευσης , καθώς, όπως γνωρίζετε, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ παραμένουν κλειστά και οι λαχειοπώλες δεν κυκλοφορούν.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της Έκδοσης 248?

Τα κέρδη θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εκάστοτε κλήρωσης, δηλαδή:

 

ΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΧΡΙ

Α

25/12/2020

Β

9/1/2021

Γ

23/1/2021

Δ

27/2/2021

$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη αγοράσει για την Έκδοση της 248?

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την Έκδοση 248 του Εθνικού Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της αντίστοιχης κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.

$moreanswerVal

Ποια είναι η νέα ημερομηνία έναρξης της Έκδοσης 248?

Η ημερομηνία έναρξης της Έκδοσης 248 είναι Τετάρτη 24.06 (Ημέρα έναρξης Α’ Κλήρωσης).

$moreanswerVal

Γιατί μεταφέρεται η Έκδοση 248 του ΕΘΝΙΚΟΥ ?

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να μεταφερθεί η Έκδοση 248 του ΕΘΝΙΚΟΥ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι στις 24/06 (ημέρα έναρξης Α’ Κλήρωσης).

$moreanswerVal

Τι ώρα διεξάγονται οι Κληρώσεις του ΛΑΪΚΟΥ?

Από την 11η κλήρωση στις 19/05/2020, όλες οι κληρώσεις του ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ θα μεταδίδονται πλέον στις 19.00 αντί για τις 22.00 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η μετάδοση θα γίνεται ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube.

$moreanswerVal

Where can I watch Laiko (Popular) Lottery draws?

Laiko (Popular) Lottery draws are now held every Tuesday, at 10:00 pm, on ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.
$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη αγοράσει για τις κληρώσεις 12, 13 και 14;

Μπορείτε είτε να αντικαταστήσετε τους συγκεκριμένους λαχνούς με λαχνούς μεταγενέστερων κληρώσεων, είτε να αποζημιωθείτε με το ποσό που καταβάλατε για την αγορά των συγκεκριμένων λαχνών.

$moreanswerVal

Γιατί ματαιώνονται οι κληρώσεις 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19?

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να ματαιώσουμε τις κληρώσεις 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 του ΛΑΙΚΟΥ.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της κλήρωσης 11;

Τα κέρδη της 11ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 19/11/2020.

$moreanswerVal

Θα μπορώ να προμηθευτώ λαχνό για την κλήρωση 11 μέχρι τις 19/05?

Από τις 11/05 θα μπορείτε να προμηθευτείτε λαχνό για τη συγκεκριμένη κλήρωση πέρα από σημεία μικρής λιανικής και από Λαχειοπώλες και πρακτορεία ΟΠΑΠ.

$moreanswerVal

Τι γίνεται με το λαχνό/λαχνούς που έχω ήδη αγοράσει για την κλήρωση 11?

Ο λαχνός/λαχνοί σας ισχύει/ουν για την κλήρωση 11 του ΛΑΙΚΟΥ Λαχείου. Τον/τους φυλάσσετε και μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης θα ελέγξετε το λαχνό/λαχνούς σας για τυχόν κέρδη.

$moreanswerVal

Τι θα γίνει αν στις 19/05 δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα?

Με βάση του πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση 11;

Η κλήρωση 11 αναβάλλεται εκ νέου από τις 12/05 για τις 19/05.

$moreanswerVal

Γιατί αναβάλλεται η κλήρωση 11 ?

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η κλήρωση 11 του ΛΑΙΚΟΥ που ήταν προγραμματισμένη στις 12/05.

$moreanswerVal

Μέχρι πότε θα πληρώνονται τα κέρδη της κλήρωσης 16?

Τα κέρδη της 16ης κλήρωσης θα πληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι 15/11/2020.
$moreanswerVal

Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση 16?

Η κλήρωση 16 αναβάλλεται από τις 21/04 για τις 15/05.
$moreanswerVal

Γιατί αναβάλλεται η κλήρωση 16?

Λόγω του κορωνοϊού και της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των συνεργατών μας. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η κλήρωση 16 του ΛΑΙΚΟΥ που ήταν προγραμματισμένη στις 21/04.
$moreanswerVal

Why is it “guaranteed”?

Because, in case the number drawn for the prize of €100.000 was not sold, the draw is repeated until a lucky winner is found.
$moreanswerVal

In case there is a winner of the Grand Ticket, what happens with the 2nd draw of €100.000?

The two draws are irrelevant. Regardless of the result of the 1st draw, the guaranteed prize draw is conducted as usual.
$moreanswerVal